Úvodný widget 1

Toto je Váš prvý widget úvodnej stránky. Upravíte ho v Vzhľad > Widgety, kde si vyberte šiesty widget od vrchu s názvom Úvodný widget 1 (Oblasť 6 - sidebar-home.php). Titulok je tiež možné zmeniť.

Úvodný widget 2

Toto je Váš druhý widget úvodnej stránky. Upravíte ho v Vzhľad > Widgety, kde si vyberte siedmy widget od vrchu s názvom Úvodný widget 2 (Oblasť 7 - sidebar-home.php). Titulok je tiež možné zmeniť.

Úvodný widget 3

Toto je Váš tretí widget úvodnej stránky. Upravíte ho v Vzhľad > Widgety, kde si vyberte ôsmy widget od vrchu s názvom Úvodný widget 3 (Oblasť 8 - sidebar-home.php). Titulok je tiež možné zmeniť.